wernersmaskin

Bostadsbodar lågenergi

En bra och miljö och energivänlig lösning för det tillfälliga boendet. Evakueringsbostaden har både dusch, toalett och minikök med skåp.


Evakueringsbostad EVAK-K PIR (PDF).