wernersmaskin

Personalbodar lågenergi

I våra energianpassade personalbodar märker du skillnaden mot icke energibodar i form av bland annat torkskåp med fuktsensor, närvarostyrd belysning och nattsänkning av temperatur.


Personalbod OMTD6BL-K PIR (PDF).
Personalbod OMTDW6/8-K PIR-Hybrid (PDF).