Billiftar

En billift är perfekt för dig som behöver transportera liften mellan olika platser under arbetsdagens gång. I och med att bil och lift är ett och samma fordon är billiftar ett mycket smidigt och effektivt sätt att ta med sig liften från ett projekt till ett annat.

Billiftar hos Werners

Multitel MT162ex

Drift: Kraftuttag/PTO
Arbetshöjd: 16.15 m
Plattformshöjd: 14.14 m
Transportbredd: 2.22 m
Vikt: 3500 kg

Ruthmann TB 220

Drift: kraftuttag
Arbetshöjd: 22.00 m
Plattformshöjd: 20 m
Transportbredd: 2.11 m
Vikt: 3500 kg

Ruthmann TBR 220

Drift: kraftuttag
Arbetshöjd: 22.00 m
Plattformshöjd: 20 m
Transportbredd: 2.11 m
Vikt: 3500 kg

Ruthmann Ecoline 230

Ruthmann Ecoline 230

Drift: Kraftuttag
Arbetshöjd: 23 m
Plattformshöjd: 21 m
Transportbredd: 2,34 m
Vikt: 3500 kg

Ruthmann TB 270

Drift: kraftuttag
Arbetshöjd: 27.00 m
Plattformshöjd: 25.00 m
Transportbredd: 2.16 m
Vikt: 3500 kg

Ruthmann TB 270 Pro

Ruthmann TB 270 Pro

Drift: Kraftuttag
Arbetshöjd: 27.00 m
Plattformshöjd: 25.00 m
Transportbredd: 2.30 m
Vikt: 3500 kg

Ruthmann TB 300

Drift: Kraftuttag
Arbetshöjd: 30 m
Plattformshöjd: 28 m
Transportbredd: 2.34 m
Vikt: 3500 kg

När passar en billift?

Werners maskin har ett antal billiftar i sitt breda sortiment av liftar. Till skillnad från till exempel en bomlifta kan en billift, genom att den är försedd med stödben, arbeta med större lutning.

En av fördelarna med billiftar är att de är billigare än bomliftar om du har kortare jobb eller behöver vara mer mobil. En annan fördel är smidigheten att ställa upp en billift och snabbt vara igång med jobbet i fråga. Men den kanske största fördelen med en billift är den relativt låga vikten. Genom att våra billiftar som högst väger 3 500 kg får de köras med vanligt B-körkort vilket öppnar möjligheter som stora, tunga skylifts inte har.

Arbetshöjden på våra billiftar sträcker sig från 16 m till 30 m och med det spannet täcks väldigt många arbeten in. Vi vill gärna dela med oss av vår kunskap vid valet av lift för just dina behov.

billiftar werners maskin uthyrning

Vem får köra billiftar?

Det krävs stor säkerhet för att utföra arbete på höjd och även vid lägre höjder uppstår risker för olyckor och fallskador. Som med allt arbete med och i en lift gäller även för billift att det är arbetsgivarens ansvar att ha dokumentation över sina anställdas kunskaper för att hantera arbetet säkert. För att säkerheten ska vara god behövs både teoretisk och praktisk kunskap och utbildning.

Hur ser regelverket ut för arbete i billiftar?

Följande text är hämtad från Arbetsmiljö verkets hemsida:
”En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda lyftanordningar eller lyftredskap ska ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen. I föreskrifterna om användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:6) 29 §, finns en precisering av vad kunskaperna ska omfatta när det gäller användning av en lyftanordning eller ett lyftredskap. Förutom det befintliga kravet på utbildning och kunskaper tillkommer alltså ett krav på att dessa kunskaper ska dokumenteras.” Läs mer här