EcoPar

För att våra kunder ska få en så god arbetsmiljö som möjligt tankar vi alla våra dieseldrivna maskiner med EcoPar.

EcoPar – för bättre arbetsmiljö

EcoPar är ett ultrarent drivmedel för vanliga dieselmotorer, jämfört med vanlig diesel går utsläppen av många cancerogena ämnen ner med upp till 90%.

Halterna av kväveoxid i omgivningen går ner med upp till 50%. Användare som tidigare fått hälsobesvär av dieselavgaser upplever att dessa hälsobesvär minskar kraftigt eller försvinner helt med EcoPar. Vanliga hälsobesvär från dieselavgaser är huvudvärk, illamående och irritation av ögon, näsa och hals. EcoPar är lämpligt i alla tillämpningar där arbete eller vistelse i avgaser inte kan undvikas, till exempel byggnads- och rivningsarbete.