Utbildning

I samarbete med Flit AB erbjuder vi fallskyddsutbildning och liftkurs som innefattar flera plattformstyper som bomlift, saxlift, vikarmslift och pelarlift.
Läs mer längre ner.

Liftkurs

Kursen vänder sig till alla som använder eller kan komma att använda mobila arbetsplattformar/skylift. Deltagarna lär sig använda mobila arbetsplattformar effektivt och utan att sätta säkerheten på spel. Därmed ökar användarnas produktivitet, samtidigt som risken för skador på människor och material minskar.

Upplägg

Utbildningen är allmän och täcker samtliga förekommande plattformstyper (saxlift, bomlift, pelarlift, vikarmslift). Upplägget är skapat i samarbete med Arbetsmiljöverket. Utbildningen följer de internationella standarderna ISO 18878:2013, 18893:2004 samt den svenska Liftläroplanen LLP. Efter godkända prov får eleven utbildningsintyg.

Teorin utförs på distans via e-teori och praktiken utförs hos oss på vår gård.

Fallskyddsutbildning

Kursen vänder sig till dig som arbetar inom bygg och industri och skall använda personlig fallskyddsutrustning. Utbildningen ger de faktakunskaper och den praktiska kompetens som behövs för att använda fallskyddsutrustning.

Teorin utförs på distans via e-teori och praktiken utförs hos oss på vår gård.

Utbildning Werners maskin