Personalvagnar

Personalvagnar är enkla att flytta och passar därför bra till kortare projekt eller då man behöver kunna flytta personalutrymmen under projektets gång. Vi har personalvagnar i olika varianter se planskisser nedan, vilka är era behov?

Personalvagn 4-mans med toalett, PVT-4 el

Personalvagn med toalett och dusch, 4-mans, el PVTD-4 el

Personalvagn med toalett, 4-mans, el/gasol PVT-4 el/gasol

Personalvagn med toalett, 6-mans, el/gasol PVT-6 el/gasol

Personalvagn med dusch och toalett 3-mans, PVTD-3 el