Personalbodar

Våra personalbodar kan kombineras och anpassas för olika ändamål. Här nedan kan du se våra planskisser.

Personalbod OMTD8-K

Personalbod OMTD6BL-K

Personalbod med toalett OMTDW6-8 PIR-hybrid

Våra olika typer av personalbodar

Personalen är värd bra utrymmen inför och efter arbetsdagen och självklart vid lunchtid eller raster. Werners maskin erbjuder olika personalbodar som bidrar till god arbetsmiljö. Där den vanliga inomhusmiljön saknas bildar bodar av detta slag avgörande rum för att arbetsdagen ska fungera. Våra personalbodar är utrustade med omklädningsrum, matplats, dusch och finns i utförande med toalett.

Personalbodar som är mångsidiga

Personalbodar för sex eller åtta personer

Utrustade med bra ytor för omklädning har personalbodarna plats för mat- och fikaraster. Med värmeskåp och kylskåp och fullt utrustade med el och avlopp och ventilation är personalbodar från Werners en mångsidig lösning för er arbetsplats för att möta behovet av tillfälliga lokaler.

Werners maskin erbjuder två olika personalbodar som är utrustade och utformade på i stort sett samma sätt. Skillnaden är att den ena boden är förberedd för sex personer, den andra för åtta personer. Dessa manskapsbodar har många användningsområden och utifrån arbetsplatsens storlek och mängden arbetar kan samma bod självklart användas till annat än omklädning och matintag. De går nyttja för möten, sammanträden, planering och som kontor.

Om ni vill lösa behovet av toalett och slippa hyra en separat vagn för detta erbjuder Werners också en variant av personalbod med WC.

Rymliga personalbodar för bättre arbetsmiljö

Bodar från Werners maskin är särskilt populära i branscher som bygg, anläggning och industri. Bodar som kan etableras i stort sett var som helst och kombineras med andra bodar i vårt rika utbud. Vi erbjuder ett flexibelt utbud med många variationer av bodar vilket skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö för era anställda. Tillfälliga arbetsplatser är i stort behov av effektiva rum som ger arbetsstyrkan en god miljö att vistas i.

Större närhet

Genom att fikarum och sällskapsrum i personalbodar kan placeras och monteras upp nära själva arbetsplatsen skapas större närhet då personalen inte behöver transportera sig mellan olika områden. Detta sparar både tid och pengar.
Oberoende av vilken roll en person har i er verksamhet är trivsel och trygghet grundläggande rättigheter, det ökar arbetsmoralen och bygger ert team starkare. En personalbod med tillfälliga arbetsytor innebär inte att de måste vara tråkiga eller opersonligt utformade. Tvärtom håller våra arbetsbodar i stort sett samma höga standard som en permanent lokal.

Personalbodar är flexibla vid renovering av permanenta lokaler

Vid arbetsplatser för anläggning och projekt som pågår under en begränsad tid står personalbodar och andra bodar fram som det självklara valet framför en permanent eller traditionell lokal. Ofta finns inte ens alternativet av en permanent lokal för personalen att nyttja för omklädning och mat eller raster.
Men en tillfällig personalbod kan även vara ett klokt beslut om de ordinarie lokalerna renoveras, att arbetet för företaget kan fortskrida även om man för en tid har delar av verksamheten i hyrda lokaler. Det samma gäller vid expansiva skeden där eventuella utbyggnader inte gjorts ännu, men behovet av lokaler är stora och mer av akut karaktär.

Vill du veta mer om Werners maskins personalbodar?

Kanske har du frågor av mer teknisk karaktär kring vatten, avlopp eller el? Vi vill mer än gärna få svara på frågor och berätta mer. Vi har stor erfarenhet och kunskap om både bodar och branscher där våra bodar vanligtvis används.
Werners maskin finns i Jönköping och Tranås, men har hela södra Sverige som upptagningsområde. Välkommen att kontakta oss!