wernersmaskin

Werners Maskin AB

Vi är ett familjeföretag med gamla anor. År 1882 startade Bolaget Jönköpings Snickerifabrik som 100 år senare skulle komma att vara känt som Wernerföretagen, Södra Vätterbygdens ledande byggmaterialhandel. Idag är det Adam Werner som är VD. Huvudkontoret ligger i Jönköping med filial i Tranås.

Företaget arbetar idag med uthyrning av byggmaskiner. Vi är specialister på att hyra ut byggmaskiner, liftar, byggnadsställningar och bodar. Våra kunder finns inom byggbranschen, kommuner och industrin. Verksamheten omfattar även maskinserviceverkstäder samt uthyrning av industrilokaler och kontor. Verkstäderna servar såväl egna maskiner som kundmaskiner.

Hyressortimentet täcker det mesta av byggbranschens behov, allt ifrån liftar, byggnadsställningar, byggmaskiner till moduler, manskapsbodar och vagnar.

Vår styrka är att vi aldrig säger nej till det du behöver. Det vi inte har själva ordnar vi. Vår välutbildade personal är måna om att hjälpa kunden på bästa sätt. För oss är det viktigt att hålla en hög servicegrad åt våra kunder. Vi vill inte bara vara en leverantör utan en samarbetspartner. Du ska kunna vända dig till oss för att få råd och hjälp. Vi är alltid beredda att hitta lösningar.

Fastigheter

Genom Werners Industribyggnader och Werners Fastigheter AB uthyres industrilokaler, lagerlokaler och kontor. Fastigheterna är belägna på Ljungarumsområdet i Jönköping.

Service Verkstad

Vid våra verkstäder i Jönköping och Tranås reparerar och servar vi såväl egna maskiner som kundmaskiner. Allt från små handmaskiner till större maskiner t.ex. liftar och släpkärror. WERNERS erbjuder er service och reparation av bland annat följande märken: Essve, Makita och Paslode.

Kvalitetspolicy

iso9001

Företaget skall alltid sträva efter att tillhandahålla produkter och tjänster av allra högsta kvalitet. Målet skall vara att kvaliteten på våra produkter och tjänster ständigt förbättras.

Vår service skall vara personlig och effektiv och vi skall alltid sätta kundens önskemål i centrum för vårt handlande.

Vår målsättning är att genom lokal förankring, snabba beslutsvägar och kunnig personal alltid ”att vara ett strå vassare än våra konkurrenter.”

Vi ska hålla oss informerade om och följa gällande lagar och krav som ställs av myndigheter.

Vi är kvalitetscertifierade enligt SS-EN ISO 9001:2015.

 

Miljöpolicy

iso14001

Vi är miljöcertifierade enligt SS-EN ISO 14001:2015.

Vår verksamhet skall utmärkas av ett aktivt miljöengagemang.
Våra uthyrningsprodukter skall successivt förändras till att bli så miljöanpassade som det är tekniskt och ekonomiskt möjligt och vid nyinköp skall vi sträva efter att välja de produkter vilka är de bästa ur miljösynpunkt.
Vi stävar efter att använda så miljövänligt bränsle som möjligt i våra uthyrningsprodukter. Vi tankar och erbjuder våra kunder ultrarent drivmedel till dieselmotorer och miljöbensin.
Vi skall hålla oss informerade om och följa gällande lagar och krav som ställs av myndigheter.
Genom att involvera och utbilda samtliga anställda i miljöarbetet skall vi kontinuerligt arbeta för att nå fastställda miljömål.

Vi skall verka för:

 • Förebyggande av förorening
 • Avfallsminskning
 • Ökad återvinning
 • Återanvändning av våra produkter
 • Samt ständiga förbättringar av miljöarbetet

Vi skall ha stor öppenhet i miljöfrågor samt påverka leverantörer, kunder med flera så att minsta möjliga negativa miljöpåverkan sker.

 

Etikpolicy

rekommenderat företag
Vi är även ett R-licensierat företag vilket innebär vi håller högsta kvalitet när det gäller etisk trovärdighet och seriositet i verksamheten.

R-licensens etikpolicy:

 • I allt vårt handlande strävar vi efter att uppträda så professionellt och korrekt vi kan och göra det på ett sätt som bidrar till ett ökat förtroende för affärsverksamheten och näringsliv hos allmänhet, beslutsfattande myndigheter och media.
 • Vi strävar efter att bedriva vår affärsmässiga verksamhet och främja våra företag/organisationer på ett moraliskt oantastligt sätt samt i övrigt enligt god affärssed och inom lagens alla råmärken.
 • Vi ser på våra kunder/uppdragsgivare och samarbetspartners som delar i en gemenskap präglad av ömsesidiga och berättigade intressen. Vårt mål är att alla inblandade ska vara nöjda.
 • Vi strävar alltid efter en saklig framställning av våra erbjudanden och undviker felaktiga, missvisande eller medvetet överdrivna påståenden om vad vi erbjuder.
 • Vi uppträder alltid gentemot kollegor, kunder och andra intressenter på ett sådant sätt att vi inte döljer sanningen. Vi påstår inte sådant som inte är sant. Vi visar taktkänsla, men vi talar aldrig osanning.
 • Vi motverkar aktivt mobbning eller andra trakasserier.
 • När vi ser felaktigheter och oegentligheter slår vi larm på ett relevant sätt. Vi skyddar inte dem som handlar oetiskt eller olagligt.