wernersmaskin

Toalettmoduler

Vi erbjuder olika varianter av toalettmoduler. Entremodul med toalett, handikapptoalett och en kombinerad toalett och pentrymodul.


Entremodul med toalett K3090-E1 (PDF).
Toalettmodul med RWC K3090-E4 (PDF).
Pentrymodul med toalett och pentry K3090-E2 (PDF).