wernersmaskin

Köks och pentrymoduler

Behov av en tillfällig kökslösning? Vi har enklare köks och pentrymoduler.


Evakueringsmodul K3090-EVAK (PDF).
Pentrymodul med toalett och pentry K3090-E2 (PDF).